Tư vấn xử lý nợ

Tư vấn xử lý nợ

Tư vấn xử lý nợ

Công ty đòi nợ Song Việt có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xử lý nợ xấu. Chúng tôi đã tư vấn xử lý nợ rất thành công cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nhiều năm qua.

Công ty đòi nợ Song Việt cung cấp dịch vụ tư vấn xử lý nợ cho chủ nợ và khách nợ nhằm đưa ra phương án, biện pháp xử lý hiệu quả các khoản nợ đến hạn hoặc có khả năng phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại, tài chính ngân hàng, bất động sản…
Dịch vụ tư vấn xử lý nợ bao gồm

Tư vấn quy trình xử lý nợ, đào tạo cán bộ đòi nợ
Tư vấn gia hạn thời gian trả nợ
Tư vấn biện pháp đòi nợ: đàm phán, khởi kiện, tố cáo
Phân tích, đánh giá giá trị pháp lý, biện pháp hoàn thiện hồ sơ công nợ
Tư vấn yêu cầu hủy hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản do vô hiệu, miễn giảm lãi, giải chấp tài sản bảo đảm trong giao dịch tài chính, ngân hàng.
Công ty đòi nợ Song Việt