Tại sao các doanh nghiệp lại dùng dịch vụ đòi nợ của các công ty đòi nợ thuê tư nhân

Tại sao các doanh nghiệp lại dùng dịch vụ đòi nợ của các công ty đòi nợ thuê tư nhân

Rất nhiều các doanh nghiệp, tập đoàn đang sử dụng dịch vụ của những công ty đòi nợ tư nhân. Dưới đây là những điều bạn nên biết.
Bạn có một khoản nợ đã hơn hai năm không trả? Nếu vậy, bạn có thể nhận được thông báo từ chủ nợ về khoản nợ của bạn đã được ủy quyền thu hồi bởi một công ty đòi nợ tư nhân.

Công ty thu nợ tư nhân khi hợp đồng với chủ nợ sẽ không bao giờ yêu cầu bạn thanh toán trực tiếp cho họ. Thay vào đó, họ sẽ yêu cầu bạn thanh toán cho chủ nợ. Bất cứ ai nói rằng họ đang thu nợ cho chủ nợ  của bạn và yêu cầu bạn thực hiện thanh toán trực tiếp là một kẻ lừa đảo. Cho dù họ yêu cầu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, séc điện tử, tiền điện tử hoặc thẻ trả trước hoặc thẻ quà tặng – đừng làm điều đó.
Những người thu nợ sẽ không bao giờ sử dụng cuộc gọi tự động hoặc tin nhắn được ghi trước. Bạn sẽ luôn nói chuyện với một nhà điều hành trực tiếp.
Họ sẽ luôn sử dụng số xác thực có trong các chữ cái của bạn.
Bạn không chắc bạn nợ tiền của chủ nợ? Yêu cầu người thu gom viết “thông báo xác nhận”, ghi rõ những gì bạn nợ và cho ai. Bạn cũng có thể kiểm tra số dư tài khoản chủ nợ của mình. Nếu số dư tài khoản của bạn bằng 0, bạn không nợ tiền và không nên nhận cuộc gọi.

Công ty đòi nợ thuê Song Việt