Nhân viên đòi nợ thuê: “Gây áp lực để lấy tiền nhưng tuyệt đối không được nhục mạ khách nợ”

Nhân viên đòi nợ thuê: “Gây áp lực để lấy tiền nhưng tuyệt đối không được nhục mạ khách nợ”

Theo chia sẻ của nhân viên thu, đòi nợ, có nhiều “độc chiêu” để thu, đòi nợ, từ ngọt nhạt cho đến việc gây áp lực. Tuy nhiên, tuyệt đối không được nhục mạ khách nợ vì họ sẽ nghĩ công ty của bạn không tử tế. Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý […]

Read more