Quy trình đòi nợ

Quy trình đòi nợ

Hoạt động đòi nợ của Công ty Song Việt  thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt do Công ty ban hành. Các cán bộ đòi nợ của chúng tôi có am hiểu sâu sắc về hồ sơ công nợ, kiến thức pháp luật và tình hình thực tiễn để đưa ra phương án, biện pháp đòi nợ hiệu quả nhất

Các quyết định, biện pháp đòi nợ của Công ty Song Việt  phải đảm bảo tính chính trực và tuân thủ các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty Song Việt  đề cao sự độc lập, chủ động, kiên định, linh hoạt của đội ngũ cán bộ trong từng vụ việc, tình huống cụ thể để mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
Liên hệ
Quy trình đòi nợ
CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH ĐÒI NỢ
Bước 1: TIẾP NHẬN, NGHIÊN CỨU HỒ SƠ

Khách hàng cung cấp tài liệu, thông tin về hồ sơ công nợ:

Tài liệu: Hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, quyết toán, biên bản xác nhận công nợ, giấy vay tiền…
Thông tin về khách nợ: Nơi cư trú, các mối quan hệ, tình hình tài chính….
Công ty Song Việt  nghiên cứu, phân tích, làm rõ giá trị pháp lý của các tài liệu chứng cứ, đánh giá thuận lợi, hạn chế của hồ sơ công nợ.

Bước 2: BÁO PHÍ, KÝ HỢP ĐỒNG

Công ty Song Việt  gửi Báo phí dịch vụ cho Khách hàng
Sau khi khách hàng đồng ý mức chi phí dịch vụ, Công ty Song Việt  gửi dự thảo Hợp đồng cho Khách hàng. Hai bên trao đổi, thỏa thuận, ký hợp đồng dịch vụ.

Bước 3: XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH ĐÒI NỢ

Công ty Song Việt  xây dựng kế hoạch thu nợ phù hợp khách nợ, hồ sơ công nợ, mục tiêu, tiến độ công việc.

Công ty Song Việt  áp dụng các biện pháp đòi nợ:

Đôn đốc, nhắc nợ: Công ty Song Việt  liên hệ, gửi thông báo yêu cầu trả nợ, làm việc trực tiếp để yêu cầu Khách nợ trả tiền.
Đàm phán, thương lượng: Công ty Song Việt  làm việc trực tiếp với Khách nợ, yêu cầu, thuyết phục khách nợ trả tiền; thỏa thuận, thống nhất lộ trình trả nợ, phương thức thanh toán
Tổ hợp giải pháp PUTIN: Là tổ hợp biện pháp đòi nợ đặc biệt do Công ty Song Việt  thiết lập, thực thi để buộc khách nợ trả tiền trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.
Khởi kiện, tố cáo: Công ty Song Việt  soạn thảo, nộp hồ sơ khởi kiện, tố cáo khách nợ tới Tòa án, cơ quan Công an có thẩm quyền để ra Bản án, Quyết định buộc Khách nợ trả tiền theo quy định của pháp luật.

Bước 4: THU NỢ, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Khách hàng nhận tiền, tài sản của Khách nợ
Khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ, nhận hoá đơn giá trị gia tăng.
Hai bên thanh lý hợp đồng dịch vụ sau khi kết thúc công việc.