Có được phép lấy tài sản của người khác để trừ nợ?

Có được phép lấy tài sản của người khác để trừ nợ?

Tôi có vay tiền của một người, tới hạn trả tiền tôi vẫn chưa thanh toán được. Người đó đã tới nhà tôi, dọa nạt, tự ý lấy tài sản của tôi để trừ nợ. Xin hỏi người đó làm vậy có được pháp luật cho phép.
Trả lời câu hỏi:

Quan hệ vay nợ giữa bạn và người cho vay là quan hệ vay nợ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự phải được giải quyết trên cơ sỏ sự thoả thuận của các bên. Khi không thoả thuận, thống nhất được về biện pháp giải quyết tranh chấp, một bên hoặc các bên có quyền khởi kiện ra Toà án để được Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người đó tự ý lấy tài sản của gia đình bạn để trừ nợ mà không có sự đồng ý của bạn là trái pháp luật, hành vi đã có dấu hiệu của Tội cướp tài sản quy định tại Điều 133, Bộ luật hình sự, cụ thể như sau:

“Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.” (Khoản 1 Điều 133 BLHS).

Công ty đòi nợ thuê song việt